Lector algemene en orale pathologie

Artevelde hogeschool zoekt: LECTOR ALGEMENE EN ORALE PATHOLOGIE - (tand)arts voor lesopdracht in de opleiding Bachelor in de mondzorg

Uiterste sollicitatiedatum: 16/08/2017

Opdrachtgrootte: 35%

Statuut: Onderwijzend personeel. Vacant.

Aanstellingsperiode: van 01/09/2017 of zo spoedig mogelijk tot 31/08/2018, verlengbaar na gunstige evaluatie.

Opleidingsniveau: Masteropleiding

Functieomschrijving

 • Je maakt deel uit van het team van de opleiding Bachelor in de Mondzorg van de Arteveldehogeschool. 
 • Je begeleidt studenten i.v.m. noodzakelijke inzichten in algemene pathologie en orale pathologie van belang voor de mondhygiëne en de mondzorg, en met aandacht voor het theoretisch kader dat aan de basis ligt. Meer informatie over alle opleidingsonderdelen van de opleiding vind je in de ECTS-fiches.
 • Je draagt je kennis op het vakgebied over aan docenten, aan studenten en aan externe organisaties. Je levert een bijdrage aan het onderwijs door onder meer het geven van colleges.
 • Je verzorgt theoretisch onderwijs op een kwaliteitsvolle, outputbewuste en studentgerichte manier en je werkt hierbij nauw en constructief samen met de andere docenten binnen de bachelor in de mondzorg. 
 • Je staat open voor blended learning en participeert aan het innovatietraject. 
 • Je werkt samen in teamverband, met aandacht voor de autonomie en professionaliteit van elke betrokken beroepsgroep, gericht op de vorming van een sterk opgeleide bachelor.
 • Je wordt aangestuurd door de opleidingscoördinator. Je rapporteert aan de opleidingsdirecteur.

Profiel

 • Je bent master in de geneeskunde of master in de tandheelkunde, met inzicht in de preventie en behandeling van de algemene pathologie in relatie tot de mondzorg en de orale pathologie.
 • Je volgt de Europese en internationale evoluties op in je vakdomein.
 • Je hebt een degelijke, toekomstgericht visie op het belang van de praktijk van de mondhygiëne en de mondzorg en je kan je visie overbrengen.
 • Je bent het gewoon om wetenschappelijke onderzoeksresultaten op te zoeken en wendt dit aan binnen het profiel van de bachelor in de mondzorg.
 • Je kan leerprocessen van studenten hoger onderwijs voorbereiden, organiseren en begeleiden, en studenten talentgericht coachen. Vertrouwdheid met het hoger onderwijs is een pluspunt. 
 • Je bent een goede communicator, zowel schriftelijk als mondeling. 
 • Je ziet het belang van internationalisering en bent bereid om occasioneel te reizen. 
 • Door jouw onderzoekscompetenties kan je ook studenten hierin coachen. 
 • Je bent vlot in de Engelse taal: C1-niveau is een meerwaarde. 
 • Je bent zeer vaardig in het gebruik van de courante ICT-toepassingen. 

Aanbod

 • Aanstelling in salarisschaal 502 (master).
 • Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei. Arteveldehogeschool geeft talent kansen.
 • Je werkt in regio Gent.

Meer informatie

 • We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure. Daarna is feedback mogelijk.
 • Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Patricia Claessens, 09 234 70 54, opleidingsdirecteur bachelor in de mondzorg, bachelor in de verpleegkunde en bachelor in de vroedkunde. Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09 234 91 38.
 • De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit. 
 • Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.
 • De selectiegesprekken zijn gepland op donderdagnamiddag 24 augustus 2017.
 • De Arteveldehogeschool is gesloten van 15 juli tot 15 augustus 2017.

Meer informatie en solliciteren: Website van de Artevelde hogeschool.

Telefoonnummer: 
09 234 70 54
Resterene tijd: 0%
16/08/2017 (0 sec)