Groepspraktijk te Menen zoekt derde collega

Huisartspraktijk De Arke te Menen zoekt collega
We vormen een duopraktijk met twee haio's en zijn op zoek naar een derde collega om de continuïteit in de toekomst te verzekeren.
Praktisch:
-Vlotte organisatie: overwegend op afspraak, online agenda, weinig huisbezoeken, 41u secretariaat, nieuw praktijkgebouw 2014 met 4 kabinetten en een verpleegpost (al dan niet inkopen in gebouw is bespreekbaar)
-Deeltijdse of voltijdse samenwerking
-Weekendwacht vanaf vrijdagavond en goed draaiende wachtpost voor regio Menen-Rekkem-Wervik-Geluwe. Avond praktijkwacht en vrije namiddag.
-Impulseo gebied.
-Plannen tot samenwerking met diëtiste en eerstelijnspsychologe
Visie:
Overleg en samenwerking zijn een prioriteit. Via dagelijkse rapportering van de patiëntencontacten en wekelijks overlegmoment willen we kritisch blijven stilstaan bij ons medisch handelen en onze manier van werken op mekaar afstemmen.
EBM is hierbij een leidraad, een goed uitgebouwd EMD met Health One één van onze werkinstrumenten. Ook via rapporteren van navormingen en online opzoekwerk blijven we evolueren en in contact met wat zich in de tweede lijn afspeelt.
Patiëntenbestand is divers qua economische achtergrond, leeftijd, pathologie, en wordt gedeeld, waarbij we rekening houden met de voorkeur van de patiënt maar een evenwichtige werkverdeling tussen de artsen nastreven.
Er is aandacht voor psychosociale factoren die we via het Brugs model en de theorie van gedragsverandering in beweging proberen zetten.
 

Telefoonnummer: 
056/51.17.70
Resterene tijd: 80%
05/10/2017 (1 maand)